Viện Nghiên Cứu Phát Triển Y Dược Học Phía Nam  (sau đây gọi tắt là SMP) được thành lập theo quyết định số 05/QĐ – LHHVN của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam và phê duyệt đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-2195 của Bộ Khoa học & Công nghệ . Với chức năng tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia, cán bộ có trình độ chuyên môn cao; có kinh nghiệm quản lý nghiên cứu phát triển và ứng dụng, có kinh nghiệm thực hiện dịch vụ khoa học – công nghệ và đào tạo về lĩnh vực y dược học nhằm thực hiện những nhiệm vụ:

  • Nghiên cứu và triển khai ứng dụng các phương pháp và kỹ thuật mới, tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị bệnh. Thực hiện các đề tài, dự án khoa học trong lĩnh vực y dược.
  • Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ y dược như tư vấn, phản biện, thẩm định, chuyển giao khoa học và công nghệ. Sản xuất kinh doanh những sản phẩm từ kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực y dược.
  • Tổ chức thực hiện công tác đào tạo, huấn luyện, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ y tế.
  • Tổ chức liên kết và hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để nâng cao và mở rộng các lĩnh vực hoạt động trong nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo.

Chức Năng Nhiệm Vụ Của Viện Nghiên Cứu Phát Triển Y Dược Học Phía Nam

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN Y DƯỢC HỌC PHÍA NAM·
Nhiệm vụ
a) Nghiên cứu khoa học: Thực hiện các đề tài, nhiệm vụ trong lĩnh vực y dược; Nghiên cứu về mầm bệnh; Nghiên cứu công nghệ và ứng dụng vào việc đào tạo trong lĩnh vực y dược, các phần mềm quản lý đào tạo.
b) Dịch vụ khoa học và công nghệ: Ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu; Cung cấp dịch vụ đào tạo về y dược, các phần mềm quản lý người bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh; Tập huấn, đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và cấp chứng nhận cho học viên tham gia các khóa học; Biên soạn, in ấn và phát hành các tài liệu có liên quan; Tổ chức hội nghị, hội thảo.
c) Hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Viện.