Các đơn vị đối tác:

     1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH.

     2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG.

     3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN.

     4. BỆNH VIỆN LÊ LỢI VŨNG TÀU.

     5. CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM INCON.

     6. CTY CỔ PHẦN DƯỢC THANH HÓA.

     7. CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÙNG LINH.